Godkjenning av HONGQI APP på mobil

Fremgangsmåte for godkjenning av app

IOS

Android

Har du spørsmål om appen? Ta kontakt med din forhandler